Living Hope – Zuid Afrika Mission Nieuws

living-hopeAls gemeente zijn wij verbonden met één zendingsgemeente in Akasia, Zuid-Afrika. Deze noordelijke buitenwijk van Pretoria, vlakbij Soshanguve, bevat een gemengde bevolking van blanke en zwarte afkomst.

In maart 2009 zijn ds. Dirk Maurits en zijn vrouw Rinette Boersma (4e en 5e van links op de foto) hier als zendelingen begonnen met een nieuw preekpunt. Zondagse bijeenkomsten worden gehouden in hun tot kerkzaal omgebouwde garage. De jonge zendingsgemeente draagt de naam Living Hope.

Kom in contact met Dirk Maurits en Rinette via Facebook of volg hun blog. Je zou Dirk Maurits via Facebook bijvoorbeeld een vriendschapsverzoek kunnen sturen of het gezin een boodschap kunnen achterlaten. Dat is een mooie manier om hen te bedanken voor het werk dat zij doen in onze zustergemeente in Akasia!

Klik hier voor de blog van Dirk Maurits en Rinette!

Klik hier voor alle artikelen over Akasia!

Ondersteuning vanuit Nederland vanaf 2015
Elf deelnemende Zendende Instanties in Nederland zijn Regionale Samenwerkingsverbanden (RSV) gaan heten. Eén van deze regionale samenwerkingsverbanden is het RSV ‘Zuid-Afrika Mission’ (afgekort ZAM).

Dit samenwerkingsverband is op 26 november 2015 opgericht door 43 kerken uit de provincies Friesland en Groningen.

Binnen ZAM is leidend het woord ‘Mission’: evangelieverkondiging met Woord en daad. Het brengen van de blijde boodschap krijgt vorm in Woordverkondiging én (projectmatige) ondersteuning.

Om kerkleden in Noord-Nederland nog meer te betrekken bij het missionwerk in Zuid-Afrika zijn de 43 betrokken kerken opgedeeld in 5 groepen, waarbij de indeling van de classes is aangehouden.

Elke groep kerken is verbonden aan één of twee zendingsgemeenten in Zuid-Afrika.

Iedere kerk kan zo ondersteuning geven aan en meeleven met z’n eigen zendingsgemeente(n) en zendeling(en). De quota voor Zuid-Afrika Mission blijven wel bestemd voor het totale zendingswerk in Zuid-Afrika.

Voorlichting
Om de voorlichting over Zuid-Afrika Mission te coördineren is een regionale voorlichtingscommissie opgericht waarin ook Verre Naasten vertegenwoordigd is.

Het blad Naast verschijnt 6 keer per jaar: 4 edities geven de landelijke ontwikkelingen door op het gebied van Mission; 2 edities zijn bestemd voor de regio’s en in ons geval uitsluitend gevuld met nieuws over Zuid-Afrika Mission.

De nieuwe website geeft veel informatie over de zendingsgebieden en de recente ontwikkelingen betreffende de zending in Zuid-Afrika. Ook staan op deze website de projecten in Zuid-Afrika vermeld, die ondersteund worden vanuit Nederland.

Klik hier voor de Zuid-Afrika Mission website!