Wat zou Jezus doen met M/V en ambt? Deze vraag geeft veel ruimte om je eigen gedachten over dit thema aan Jezus toe te schrijven. ‘Ik denk dat Jezus wel voor vrouwelijke ambtsdragers zou zijn, want Hij kwam altijd op voor wie in de hoek zit waar de klappen vallen…’

Nee, met deze benadering komen we er niet uit. Het helpt misschien wel iets, maar niet genoeg. Kunnen we dan beter een andere vraag stellen? Niet ‘wat zou Jezus doen?’, maar ‘wat heeft Jezus gedaan?’ Toch blijkt ook deze invalshoek vatbaar voor al te snelle conclusies. ‘Want je weet toch dat onze Heer twaalf mannen als apostelen heeft aangesteld en hoe kan je dan nog serieus nadenken over vrouwelijke ambtsdragers?!’

Maar als ik in de Bijbel lees over wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan en wat Hij voor ons verlangt, komt er een ander verhaal naar voren. Een verhaal over de liefde van God voor ons. Een liefde die zo groot is dat Hij zijn eigen Zoon voor ons heeft gegeven. Gods Zoon is een mens geworden en zo ook een kind van zijn tijd. Hij is niet gekomen om een culturele revolutie op gang te brengen, maar het koninkrijk van God. Zijn volgelingen zijn Hem hier gelukkig in gevolgd.

Wat betekent dit nu voor ons als wij vragen hebben over M/V en ambt? Dat we ons er niet makkelijk af kunnen maken met eenvoudige verwijzingen naar Jezus en de Bijbel die ons gelijk geven. Ook dat we het niet moeilijker moeten maken dan het is, alsof we alles moeten kunnen begrijpen en het overal met elkaar over eens moeten zijn. Als we ons samen blijven richten op het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan komen we een heel eind. Ja, dan komen we tot ons doel.