Kerkdienst

Welkom op deze site! Leuk dat u hier rondkijkt. We hopen dat u vindt waar u naar op zoek bent en dat we u nog eens ontmoeten bij één van onze activiteiten.

Erediensten
Elke zondag zijn er twee erediensten. In de regel beginnen de diensten om 9.30 en om 14.30. ’s Middags is er soms een afwijkende tijd. Kijk voor de juiste tijden op onze homepagina!

De dienst duurt ongeveer een uur. De dienst wordt geleid door de predikant. Tijdens de dienst zullen we zingen, bidden, Bijbellezen en luisteren naar uitleg van dit Bijbelgedeelte. Muzikale begeleiding wordt meestal op het orgel gedaan.

Tijdens de ochtenddienst is er de mogelijkheid om kleine kinderen in de crèche te laten spelen. Tijdens de middagdienst is er kinderbijbelklas, voor de kinderen van basisschoolleeftijd. Tijdens beide diensten zijn natuurlijk ook kinderen van alle leeftijden welkom in de eredienst.

De eredienst is bedoeld als feestelijke dienst voor God. Zijn er dan speciale kledingvoorschriften voor in de dienst? Nee, we geloven dat je bij God mag komen zoals je bent. Welkom!

Bijzondere diensten
Een aantal keer per jaar wordt er een kind gedoopt in de dienst. We geloven dat kleine kinderen er helemaal bij horen en dat God een verbond met hen wil sluiten. De doop is daar een teken van. Een hele feestelijke dienst voor ouders en familie van de baby! Gasten zijn hierbij natuurlijk van harte welkom.

Vijf keer per jaar vieren we avondmaal tijdens de dienst. Dit is een beeld van de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen at vlak voor hij gevangen genomen en gekruisigd werd. Wij geloven dat we deze maaltijd samen mogen vieren om te gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Iedereen die Jezus kent en van harte in Hem gelooft is welkom om met ons mee te vieren! We vinden het wel fijn om te weten wie we als gasten mogen verwelkomen. Daarom vragen we u om voor de dienst naar de kerkenraadskamer te gaan om te vertellen dat u graag mee wilt vieren en om samen kort door te praten over uw geloof in Jezus.

Met de christelijke feestdagen zijn er ook extra feestelijke diensten. Vaak met gebruik van andere instrumenten en met extra aandacht voor de kinderen. Ook daarbij bent u van harte welkom!

Overige activiteiten
Door de week zijn er verschillende verenigingen en bijbelstudiekringen. Als u daar graag een keer mee naartoe gaat, spreek dan één van onze gemeenteleden aan. Zij kunnen u meer vertellen over de verschillende kringen en u uitnodigen om een keer mee te komen.

Daarnaast worden er met enige regelmaat een alphacursus aangeboden. Hierin maakt u kennis met het christelijk geloof. Houd voor meer informatie deze website in de gaten!

Bij activiteiten in het dorp, zoals het dorpenfeest en de kerstmarkt, kunt u ook activiteiten verwachten bij onze kerk.