Aan de Driebondsweg in Groningen wonen in de noodopvang vluchtelingen uit onveilige landen zoals Syrië, Irak, Jemen en Eritrea.
Veel van hen volgen momenteel Nederlandse les maar er blijken onder hen mensen te zijn, die de gewone lessen niet kunnen bijbenen. Zij hebben bijv. nooit eerder op school gezeten of om de een of andere persoonlijke reden kunnen ze in de klas onvoldoende leren. Ze willen echter dolgraag Nederlands leren.
Voor deze mensen zoekt het COA vrijwilligers die vluchtelingen één-op-één les willen geven, zodat ze in ieder geval zich leren redden in het spreken van Nederlands. Hiervoor is ervaring met lesgeven een pre.
Daarnaast is de verveling onder de vluchtelingen groot. De kinderen gaan naar school maar de volwassenen mogen niet werken en de fiets- en wandelroutes zijn voor hen beperkt.
Het COA zoekt dan ook vrijwilligers om met vluchtelingen te gaan wandelen of fietsen. Dit kan zijn in en om onze dorpen maar al wandelend of fietsend meer van het Noorden te zien krijgen is natuurlijk ook leuk. Wie wil wandelvrijwilliger worden?
Verder willen diverse vluchtelingen leren fietsen maar durven ze dat niet. Wie wil hen niet alleen leren fietsen maar ook de verkeersregels, die hier gelden? En een fietstochtje maken, vinden ze vast ook leuk. Wie wil dan ook fietsvrijwilliger worden?
Geef je op bij COA medewerkster Lisanne Hukema 06-50184591 of mail: lisannehukema@coa.nl en vertel daarbij iets over wie je bent zodat Lisanne personen met elkaar kan matchen. Ook voor vragen kun je bij haar terecht. We waarderen het als je ons ook even informeert als je je hebt aangemeld en natuurlijk kun je ook bij ondergetekende terecht in geval van vragen.
NB: de noodopvang aan de Driebondsweg verhuist met ingang van mei 2022 naar een terrein nabij de Woonschepenhaven. Daar zullen de gezinnen uit de noodopvang een betere verblijfplaats krijgen.
Namens de Zendings & Hulpverleningscommissie,
Peter Veenstra
zpveenstra@kpnmail.nl
06-11435678