Woensdag 3 november is het dankdag. Traditioneel is de eerste woensdag van deze maand dankdag voor gewas en arbeid. Ik ervaar het als mooi en zinvol om stil te staan bij de basale dingen die God geeft: eten en drinken, werk en inkomen. Het lijkt soms zo gewoon, maar het zijn grote zegeningen!

Daarom nodig ik dit keer iedereen uit om iets mee te nemen naar de dienst waar je dankbaar voor bent. Het mag heel direct te maken hebben met gewas en arbeid, maar het mag ook iets totaal anders zijn waar je gewoon erg blij mee bent. Uiteraard is niet alles even praktisch om mee te nemen. Stel bijvoorbeeld dat je erg blij bent met je auto, dan kan je denken aan je autosleutels. Want die kan je nu eenmaal wat makkelijker meenemen in het kerkgebouw… Of je kan iets op een papiertje schrijven. Ook wanneer je de dienst online meemaakt, kan je dit doen door bijvoorbeeld iets tastbaars op tafel te zetten naast je laptop of beeldscherm. Ik denk namelijk dat het ons – van groot tot klein – kan helpen om onze dankbaarheid te beleven en te uiten. In de eredienst kom ik er op terug. Nu nog eerst bedenken wat ik zelf meeneem…

PS. Voor wie benieuwd is naar een blog over dankdag, zie: http://Vervuld van dankbaarheid – debijbel.nl