Komende donderdag 14 april is het ‘Witte Donderdag’. We houden dan een vesper in de kerk die begint om 19.30 uur, om samen te bidden en te zingen en bezig te zijn met het lijden en sterven van onze Redder Jezus Christus. Hij is gekomen om ons te dienen en Hij heeft dat ook heel zichtbaar gemaakt toen Hij de voeten van zijn leerlingen waste.

Daarna komt Goede Vrijdag. De dag dat Jezus stierf aan het kruis. Het onmogelijke gebeurt. Het is ontzettend, vreselijk, wonderlijk en heerlijk tegelijk! Hij dit deed voor ons en in zijn vernedering verbergt zich zijn verhoging. We houden daarom deze vrijdagavond een eredienst voor onze Heer.

Op zaterdag is het stil. In ieder geval in de kerk. Het dagelijks leven gaat wel gewoon door. Toch is alles anders geworden door wat Jezus voor ons heeft gedaan. ‘Hij is gestorven en begraven, neergedaald in de hel,’ zeggen we met de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Maar op de derde dag… is Hij opgestaan uit de dood! Hij maakt alles anders en nieuw. Dat vieren we op deze Paaszondag. Thuis en in de kerk in erediensten met elkaar en met de viering van het avondmaal. Christus onze Heer verrees! Hij leeft en wij mogen met Hem leven. Voor dat leven met Hem krijgen we Tweede Paasdag en alle dagen die daarop volgen.