20180413_180518 We hebben met een stel mannen van de gemeente gebarbequed en doorgepraat over leiderschap. We lazen hoe God gewone mannen inschakelde om de kerk te leiden (Hand. 4:13) en hoe zij getuigden van Jezus: ‘God heeft Hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, Hem tot leidsman en redder verheven…‘ (Hand. 5:31). De Heilige Geest gaf hen de moed om waar nodig tegen de Romeinse overheden en de Joodse leiders in te gaan. We lazen ook hoe een van die leiders het volgende zei: ‘Israelieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan; hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. Na hem was er Judas de Galileeer, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam; ook hij ging ten onder, en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’ (Hand. 5:35-39). We hebben gebeden, gegeten, gedronken en over van alles en nog wat doorgepraat – en over een viertal stellingen rond het thema. Het was gezellig en samenbindend.