Wellicht heb je dit lied al eens gehoord. Het komt uit het nieuwe Liedboek voor de Kerken. Aan het begin van de corona-crisis werden er een paar verzen aan toegevoegd en het heeft wat mij betreft nog niets aan zeggingskracht verloren: of het nu stil is op straat, of er juist een drukte van jewelste is omdat er protesten en rellen zijn. Of de avondklok nu van kracht blijft of niet… Liedboek 1003: https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc

Het lied doet denken aan Klaagliederen 3 en dan met name de verzen 20-24: ‘Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: ‘Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!’