We hebben het verdrietige bericht ontvangen dat de HEER ds. Piet Magagula, zendeling in Soshanguve F4, op vrijdag 16 april tot zich heeft genomen. Ds. Magagula was een man met een sterk geloof in de HEER. De gemeente van F4 en de classis Drachten gaan Piet zeer missen. Zijn persoonlijkheid was altijd om je naar God te brengen, wat er ook gebeurd. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en andere familieleden.

Piet had al langer gezondheids (hart) klachten en is twee weken geleden geopereerd aan een bloedende maagzweer.
Tijdens deze operatie is gebleken dat ook zijn nieren niet goed functioneerden. Hij is daarvoor gedialyseerd. Dit sloeg goed aan. Echter is Piet later opgenomen in het ziekenhuis wegens een infectie op de plek van de wond waar de maagzweer is geopereerd. De ontstekingswaarden gingen op en neer, wat de toestand zorgelijk maakte. De ontstekingswaarden liepen op het laatst zo hoog op dat zijn hart het niet aankon. Piet is getest op het Coronavirus maar de uitslag daarvan was negatief. De gemeente en nabestaanden hebben het zwaar.

Binnen Zuid-Afrika Mission zijn er meerdere projecten en zendingsgemeenten. Een daarvan is de dus gemeente van Soshanguve F4. Hier heeft Ds. Piet Magagula gestaan. Piet is bij velen ook bekend om de filmpjes van de ZAMSAM tour. Een kort filmpje van zijn gemeente is te vinden via: https://www.youtube.com/watch?v=JDRF_munb0M

Ik vraag je om voor de gemeente in Soshanguve F4 en voor de familie van ds. Piet te bidden.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;
en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

  • Mattheüs 11:28-30