In aanvulling op het vorige bericht wil ik nog de volgende verwijzingen aanbevelen:

Het is niet makkelijk om wereldwijd solidair te zijn. Dat blijkt ook wel uit de spanning binnen de Europese Unie over waar we met elkaar goed aan doen. Gelukkig hoeven we het niet eerst maar elkaar eens te worden om toch solidair met elkaar te zijn!