Dit is een aanbeveling voor een boek geschreven door Aukelien van Abbema. Het gaat over de mythes en mogelijkheden met betrekking tot singles in de kerk en het is een aanbeveling in de vorm van een tiental citaten.

  • Onze maatschappij zit niet altijd te wachten op verhalen over God. Maar van verhalen over de liefde kan niemand genoeg krijgen. (…) En als God een God van liefde is, van relaties en verbinding, laten juist die verhalen het meest van Gods liefde en Zijn verbinding met ons zien. (p.12)
  • Je doel is dus niet altijd volmaakt gelukkig te zijn. Je doel is te leven in je leven zoals het nu is single of getrouwd. (p.51)
  • Je focus, je doel is niet langer de zoektocht naar ‘de ware’. De ware is alleen God. Buiten God is er geen ware, is er hooguit die ene bijzondere, die vriend, die vriendin met wie je de rest van je leven wil doorbrengen. (p.55)
  • Ook lezen we regelmatig dat God de man als ‘hoofd van het gezin’ heeft geschapen. Menig vrouw huivert van deze tekst, alsof zij ondergeschikt zou zijn. Maar is het niet een mooie wisselwerking? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat een man opbloeit als hij zich als man gezien en gerespecteerd voelt. (p.71)
  • … een van de weinige duidelijke instructies uit de Bijbel op het gebied van relatievorming: ga geen ongelijke verbinding aan met iemand die niet gelooft of iets anders gelooft dan jij. (p.93)
  • Paulus zegt hier iets heel revolutionairs! Je hoeft niet getrouwd te zijn om mee te tellen. Dat was nogal een nieuwe gedachte destijds. (…) Tegen de cultuur ingaan in onze tijd betekent eerder wel trouwen, wel kiezen voor een levenslange en vooral monogame relatie. Dat is pas revolutionair in de 21e eeuw!’ (p.96-97)
  • In mijn fantasie zou het antwoord van Paulus ongeveer als volgt luiden. ‘Zie hoe ik u met grote letters schrijf: DOE EVEN NORMAAL. Als u wilt trouwen, trouw dan, maar regel het zelf en ga niet op uw bank met uw armen over elkaar naar de hemel zitten staren. God neemt u meer serieus dan u uzelf neemt.’ Kijk, die Paulus, die mag ik wel. (p.97)
  • Single zijn is niet een minderwaardige staat van zijn. (…) Als dat zo zou zijn zou de hemel een minderwaardige staat van zijn voor ons allemaal zijn, want daar is niemand getrouwd. (p.100)
  • Voor christenen is het huwelijk uiteindelijk niet de plaats waar iemand leert wat liefde is. Sterker nog, de ‘liefde’ die christenen delen in het huwelijk is mogelijk omdat God ons eerst heeft liefgehad. (p.107)
  • De kracht van een kerkgemeenschap kan zijn dat we verbinding maken met elkaar. (…) Juist de kerk is de plek waar we ons met de ander kunnen verbinden. Kinderen van één Vader. (p.115-116)

Benieuwd naar meer? Home | Aukelien van Abbema | Author, Speaker, Counsellor