‘Om kerk te zijn voor alle generaties is het nodig om juist prioriteit te geven aan jonge generaties en hun gezinnen. Alle andere kernwaarden van Samen Jong hangen hiermee samen. Tegelijk is dit het punt dat de meeste vragen oproept en dat het lastigst te realiseren is. In de verschillende gemeenten die al aan de slag zijn gegaan met de kernwaarden uit Growing Young horen we regelmatig dat dit de kernwaarde is die de meeste weerstand oproept. Al snel hoor je de reactie: ‘Ja, maar de ouderen dan?’ (p.25)

Benieuwd naar het antwoord? Dat staat een eindje verder op in het boek Samen Jong waar het bovenstaande citaat uit komt. Dit is de recent verschenen Nederlandse doorvertaling van het Amerikaanse Growing Young. Maar het is veel meer dan een vertaling of samenvatting: het is echt geschreven voor de kerken in Nederland en biedt veel actuele en aanvullende informatie. Ik vind het heel herkenbaar en relevant.

De auteurs werken 6 kernwaarden uit: 1. prioriteit geven aan jonge generaties, 2. Jezus’ boodschap serieus nemen, 3. hart voor jongeren hebben, 4. verantwoordelijkheid geven, 5. een warme gemeenschap vormen en 6. beste buren zijn. In het hoofdstuk over ‘hart hebben voor jongeren’ staat nog zo’n prikkelend citaat dat te denken geeft: ‘Zowel veroordeling als medelijden zorgt ervoor dat je afstand houdt en geen contact van hart tot hart zoekt. Juist vanuit een houding van empathie ontdek je hoe God al bezig is in de levens van jonge mensen. Daarom is het belangrijk om in de kerk van jongeren te houden. Niet omdat ze de kerk van morgen zijn, maar vooral omdat ze nu al vorm geven aan de kerk van vandaag.’ (p. 67)

Meer ontdekken? https://www.missienederland.nl/beweegdekerk/samenjong/overhetboek