De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en de TU Kampen vragen ons om op de laatste zondag van januari een ‘roepingenzondag’ te houden. Een dag om stil te staan bij onze roeping. De roepingenzondag wordt van harte aanbevolen door Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK):

Wil je wat voor anderen betekenen? Je hebt vast talenten gekregen, die je kunt inzetten in de kerk en Gods Koninkrijk. Neem een moment deze dag om met God na te gaan of je met je talenten op de goede weg bent; wellicht heeft Hij er wel een ander plan mee, dan jij. Wees stil en luister naar Zijn stem. Hij zal je helpen ontdekken waar je op je plek bent, waarvoor je geroepen bent.

En door Melle Oosterhuis,  voorzitter van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv): Je ziet je eigen talenten en die van anderen in de gemeente zomaar over het hoofd. Daardoor blijven ze zomaar onbenut in kerk en koninkrijk. Dat is in strijd met wat Petrus ons voorhoudt in 1 Pt. 4:10: ‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.’ Een weerkerende roepingenzondag kan stimuleren om gehoor te geven aan deze oproep van Petrus.