Almatine Leene sprak op de Toerustingsdag ‘Horen zien en spreken’ vanuit haar eigen ervaring en vanuit Bijbels perspectief over recht doen in het kader van seksueel misbruik. Recht doen is een belangrijk thema in de Bijbel, maar hoe verhoudt dit zich tot vergeving? En wat vraagt het van ons? Almatine Leene is predikant, Theoloog des Vaderlands en ervaringsdeskundige. Bekijk de lezing op ons You Tube kanaal.

Een pijnlijk, dapper en hoopvol verhaal.