Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het verwerken van persoonsgegevens heeft de afgelopen tijd een grote vlucht genomen: verwerkte men vroeger alles handmatig op papier, tegenwoordig is één druk op de knop genoeg om allerlei bestanden voor allerlei doeleinden te verwerken en te delen met derden. Er zijn veel meer persoonsgegevens in omloop en de technische mogelijkheden om deze te verwerken en te delen met derden zijn bijna onuitputtelijk. Het is dus ook veel noodzakelijker dan vroeger om de persoonsgegevens van individuen te beschermen.

Per 28 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens en is nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet (UAVG). De kerkenraad is verantwoordelijk om deze gegevens, dus uw gegevens en van uw minderjarige kinderen, goed te beschermen. Vandaar dat een privacyverklaring is opgesteld voor o.a. de website.

Privacyverklaring GKV De Bron
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website en online-diensten van GKV de Bron Harkstede. Door gebruik te maken van deze website (https://gkvharkstede.nl) geeft u aan het privacy beleid te accepteren. GKV De Bron respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van de verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GKV de Bron of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Ledenpagina – Achter de Bron
Om het interne gedeelte van de website van GKV de Bron te kunnen gebruiken, worden persoonsgegevens opgeslagen. Dit gedeelte is alleen bedoeld voor gemeenteleden of gastleden. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en zijn inzichtelijk voor andere leden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GKV de Bron of die van een derde partij. Leden van GKV de Bron kunnen deze gegevens online bekijken met de aan hun verstrekte unieke accountgegevens. Bovendien kunt u te allen tijde bij de scriba opvragen welke gegevens zijn vastgelegd. Naast de persoonsgegevens kunt u op de ledenpagina live een kerkdienst meekijken/terugkijken, de kerkgids, het kerkblad, foto’s van activiteiten en roosters van bijbelstudie/vereniging inzien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de scriba van GKV de Bron. De scriba van GKV de Bron zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens kunnen worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GKV de Bron of die van een derde partij.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring en het goed laten functioneren van de website.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten de IP-adressen anonimiseren.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers / vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Privacy beleid Foto’s
De foto’s worden enkel op de beveiligde ledenpagina getoond en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Bezwaren tegen een foto op de website van GKV de Bron
In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zullen foto’s altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Zodra de redactie uw schriftelijke aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van GKV de Bron een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens via websites van derden.

Beveiliging
GKV de Bron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. https://gkvharkstede.nl is de website van GKV de Bron en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Opname kerkdiensten
Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via de ledenpagina de kerkdienst live te volgen of terug te kijken. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst.

Koppeling met derden
Als een Gebruiker gegevens, die worden verzameld via de website, deelt met toepassingen van derden, zoals andere platformen of apps, dan zijn op de verwerking daarvan door deze derden uitsluitend de privacy policies van die derden van toepassing. Hieronder is mede begrepen, maar daartoe niet beperkt, het openbaar delen via social media. GKV de Bron heeft op hun gegevensverwerking helaas geen invloed.

Contact details
https://gkvharkstede.nl is een website van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Harkstede en is als volgt te bereiken.

GKV de Bron
Hamweg 13
9617 AP Harkstede
tel: 050-4041979
email: scriba@gkvharkstede-meerstad.nl

Aangepast:
22-1-2019

De privacyverklaring is een werkdocument. Er komen nog een aantal aanpassingen. Sowieso zal regelmatig (minstens 1 x per jaar) worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. Voor vragen kunt u terecht bij de scriba.