Dinsdagavond 19 november is er weer een preekwerkgroep avond! Misschien denk je: wat is dat?

Het is een groep gemeenteleden die eens in de zoveel tijd samenkomt om samen met mij door te praten over een Bijbelgedeelte ter voorbereiding op een preek. Ook staan we stil bij eerdere kerkdiensten en hoe we die hebben ervaren. Het kost ongeveer vijf kwartier, zonder voorwerk of nawerk.

In de praktijk gaat het in de regel zo: na de opening van een bijeenkomst, lezen we het Bijbelgedeelte waar ik over anderhalve week over hoop te preken. De aanwezigen krijgen dan vijftien minuten de tijd om dat te lezen en daarover na te denken. De vragen die zij zich daarbij kunnen stellen zijn dan bijvoorbeeld:

  • Wat wil God ons hier duidelijk maken?
  • Wat bedoelt de Bijbelschrijver eigenlijk?
  • Wat zegt mij dit persoonlijk? Welke band heb ik met dit Bijbelgedeelte? Kan ik er wat mee? Welke gevoelens brengt het boven?
  • Welke praktische toepassing heeft dit gedeelte voor mij of voor (een deel van) de gemeente?

Vervolgens komen in enkele besprekingsronden de bevindingen aan de orde. Als predikant ben ik hierbij hoofdzakelijk als toehoorder aanwezig. Ik peil de spontane reacties van de deelnemers en kan daar m’n winst mee doen. Het is duidelijk dat een open en ontspannen sfeer tijdens de bijeenkomsten heel belangrijk is. Ieder moet ervaren dat zijn/haar inbreng van waarde is. Daarbij wordt er van niemand grootse dingen verwacht. Wil iemand ‘passen’, dan kan dat uiteraard. Het mooiste is het wanneer de groep bestaat uit een doorsnede van de gemeente: jong en oud, man en vrouw, verschillende achtergronden. Zowel mijn ervaringen als die van deelnemers zijn erg positief.

Als je benieuwd bent, kan je ook gewoon een keer komen en in de praktijk uitvinden of het iets voor je is!

 

Locatie: in de kerk

Tijd: van 20.30 – 21.45 uur

 

Komende preekwerkgroep avonden:

  • dinsdag 10 december
  • dinsdag 28 januari
  • dinsdag 25 februari
  • dinsdag 21 april
  • dinsdag 12 mei
  • dinsdag 30 juni