Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan langdurige zorg zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Dit zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend.

Vrijwel iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Zorgen voor een naaste, daar sta je niet bij stil, dat doe je gewoon. Maar het kan zwaar zijn, zeker als er langdurige en intensieve zorg nodig is. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen hier niet zomaar mee stoppen.

Je kunt echter alleen goed voor een ander zorgen wanneer je ook goed voor jezelf zorgt. Dit kan alleen als je de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Even ontspannen en tijd voor jezelf is belangrijk. Dit kan zijn een avond voor jezelf, maar ook b.v. dagbesteding of logeeropvang voor degene voor wie je zorgt.

Respijtzorg kun je vragen bij de gemeente. (Afhankelijk van de zorg waar het om gaat kan vervangende zorg ook aangevraagd worden via de Wet langdurige zorg of bij de zorgverzekeraar.)

We hebben Irma van der Meij-de Haan, adviseur mantelzorgondersteuning bij Kwartier Zorg en Welzijn, bereid gevonden ons 9 oktober wijzer te maken op dit gebied.

De koffie staat klaar om 09.30 uur en we beginnen om 09.45 uur. De bijeenkomst is in De Graankorrel. We hopen dat er veel mensen aanwezig zijn.

Van harte welkom en neem gerust buren, vrienden of kennissen mee!