‘Ja, de Trooster is gekomen!’ – de Pleitbezorger of Helper die Jezus aan zijn leerlingen heeft beloofd. Isaac da Costa heeft er een mooi gezang bij gemaakt. ‘Jezus ging van de aarde heen, maar Hij liet ons niet alleen. De beloofde Geest werd gezonden en de kracht uit God kwam neer. Het past ons juichend, keer op keer zijn verschijning te verkondigen. Heden is het Pinksterfeest. Loof en dank de Heilige Geest!’ De Heilige Geest is zowel Gods gave bij uitstek als de gèver van gaven. Hij is het die nieuw leven geeft en ons vernieuwt naar het beeld van God.

Het laatste vers van het gezang gaat zo: ‘Trooster, zalver, Gij zult komen op het gebed door U verwekt. Van uw regens, van uw stromen wordt eens de aarde helemaal bedekt. Liefde en ijver zullen stralen waar alles al leek verkwijnd – als de pinksterzon verschijnt. Noordenwind, o wil ontwaken, zuidenwind, doorwaai de hof. Heilige Geest, U zij de lof!’ Door de Geest is er hoop voor de wereld, hoop voor de kerk, hoop voor jou en mij! Zelfs als alles hopeloos, dor en verloren lijkt. Er is hoop want Geest maakt ons één met Jezus Christus. De kerk bidt om de Geest zoals de vrouwelijke hoofdpersoon uit het Hooglied tot de wind spreekt: ‘Ontwaak, noordenwind! Kom zuidenwind! Waai door mijn hof, laat zijn balsems geuren.’ (Hooglied 4:16).