Wat is het verschil tussen een complot en een complottheorie? Het antwoord is niet ingewikkeld. Een complot is een samenzwering en een complottheorie is het vermoeden van een samenzwering. Dat betekent dus niet dat een complottheorie niet waar is, maar dat je per definitie niet weet of het waar is of niet.

Ik zeg hier iets over omdat we in onzekere tijden leven en onzekere tijden zijn goede tijden voor zowel complotten als theorieën. Ook als christenen hebben we hier mee te maken en zijn we hier vatbaar voor. What to do?

Nuchter en waakzaam

Het klinkt dan heel Bijbels om te zeggen: ‘Wees nuchter en waakzaam!’, en dat ìs het ook. Maar waar het natuurlijk op aan komt, is hoe je dat uitlegt en toepast! Ben je nuchter als je alle complotten wegwuift? Of ben je pas waakzaam als je googelt op allerlei mogelijke theorieën (en daardoor steeds meer soortgelijke berichten krijgt door de algoritmes die je geven waar je om vraagt)? Geen van beiden, lijkt me.

Wat dan wel? We kunnen nuchter vaststellen dat er niets nieuws onder de zon is: mensen zijn altijd geneigd los van God te leven en zichzelf op de troon te zetten. Waakzaam betekent dat we ons hiervan bewust zijn en er rekening mee houden. Daarom is het belangrijk om feiten boven tafel te krijgen en vermoedens niet als feiten te presenteren. Met elkaar in discussie gaan levert vaak weinig op. Beter kunnen we proberen om naar elkaar te luisteren. Welke verlangens en zorgen delen we met elkaar en waar kunnen we samenwerken?

Als christenen verwachten we geen heil van mensen, maar van God. Dat houdt in dat we Hem vertrouwen en ons willen laten leiden door zijn liefde. We laten ons dus niet leiden door angst en geloven ook niet alles wat we horen. Wat je volgens mij nog het beste kan doen? Gods reddende evangelie voorleven en uitleven!