‘Het primair en voortgezet onderwijs (en de BSO) gaan weer open na de Kerstvakantie.’ Wat voor de een goed nieuws is, kan slecht nieuws zijn voor een ander. In dit voorbeeld zal dat nog wel meevallen, want ik denk dat veruit de meeste mensen zullen inzien dat het voor kinderen en jongeren goed is om naar school te kunnen. Maar ja, we nemen in epidemiologisch opzicht wèl een risico… en het is natuurlijk ook erg jammer dat er niet veel méér open gaat.

In de week van 16 -22 januari komen veel christenen wereldwijd online en fysiek bij elkaar om te bidden, ook in Nederland. Aan de vooravond van deze ‘week van gebed’ vindt er op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. ‘De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid  tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.’ Bron: https://www.weekvangebed.nl/artikel/2021/12/27/Zaterdag-15-januari-nationaal-gebed-voor-vrede-en-verbinding

Lijkt mij een zinvol initiatief. Want als er ergens verbinding te vinden is, is het bij God. Hij vormt ons tot een eenheid die verschil van opvatting, beleving en omstandigheden overbrugt. Het evangelie van Jezus Christus is onverdeeld goed nieuws – voor iedereen!