We zijn in Nederland druk met van alles en nog wat. Ondertussen gebeurt er ook van alles in andere delen van de wereld, zoals in Zuid-Afrika. Vandaag kreeg ik twee berichten in mijn mailbox over projecten in Zuid-Afrika.

De eerste is van Thembalethu Nkomazi. Ze bezoeken mensen met het HIV-virus aan huis en bemoedigen hen en bieden vriendschap aan. Zo motiveren ze de mensen ook om hun medicatie trouw te gebruiken en goed voor zich zelf te zorgen. Ook kunnen ze op sociaal en geestelijk vlak ondersteunen: de mensen helpen te accepteren dat ze HIV positief zijn, maar ook hen er aan herinneren dat ze er niet alleen voor staan, en dat de ziekte niet hun waarde als mens aantast… Meer dan 2000 mensen zijn bezocht en aan meer dan 1000 mensen is counselling gegeven.

Het tweede bericht komt uit het uiterste zuiden van Zuid-Afrika, vanuit Kaapstad. Omdat er minder geld beschikbaar is voor het zendingswerk hebben ze in de gemeente van Bellville en Webank een cursus aangeboden aan leden van de gemeente om zelf beter toegerust te zijn om het evangelie te delen in hun eigen omgeving. Veertien mensen hebben deze cursus gedaan en afgerond! Dan staat er in het Afrikaans: ‘Ons het groot dankbaarheid teenoor die Here dat Hy dit moontlik gemaak het! Wil u asb. bid dat God hierdie broeders en susters baie wysheid en kragte sal gee sodat hulle ryklik kan werk met hulle nuwe bekwaamhede om nog baie mense se lewens te verryk met die verkondiging en getuienis van God se Evangelie van verlossing deur Jesus Christus.’

Mooi om deel uit te maken van Gods wereldwijde kerk, om van elkaar te leren en elkaar te helpen en aan te vuren en te bemoedigen!