Zorg aan duizenden aidspatiënten; ondersteuning van het werk van vijf zendelingen en bijdragen aan school, opleiding en training van kinderen, jongeren en volwassenen (o.a. kerkleiders): wat gebeurde er veel in het mission-werk van Zuid-Afrika Mission afgelopen jaar!

2021 was een jaar vol tegenstrijdigheden: corona was nog lang niet weg, veel kon niet doorgaan, maar veel ook wél (zij het op andere manieren soms). Als bestuur van Zuid-Afrika Mission zijn we dankbaar voor uw steun in 2021! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag.

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt lokale kerken en christelijke organisaties in Zuid-Afrika, die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden!

Bekijk ons online jaarverslag op www.zuidafrikamission.nl voor concrete resultaten en om te zien waar én hoe Zuid-Afrika Mission werkt aan geloof delen wereldwijd!