Wij zijn in Zuid Afrika in het bijzonder verbonden met ds. Dirk Maurits Boersma en de Living Hope gemeente in Akasia. Maar niet alleen met hen! We werken bijvoorbeeld ook samen met Thusano om kansarme jongeren aan een studiebeurs te helpen, met Khothatsong aan AIDS-hulpverlening en met collega’s van Dirk Maurits aan kerkplanting. En dat is nog niet eens alles.

Onlangs zijn Emma van Dijk en Krin de Kraker naar onze broeders en zusters daar toe gegaan. Dat heeft indruk gemaakt. Meer daarover is te ontdekken via: http://opreis.verrenaasten.nl/category/inspiratiereizen/veelkleurig-zuid-afrika/