Kinderbijbelklas

Elke zondagmiddag is er kinderbijbelklas voor alle kinderen vanaf 4 jaar tot ongeveer 8 jaar. Eens in de twee weken is er naast de kinderbijbelklas ook plusklas, dit is bedoeld voor de kinderen vanaf ongeveer 8-9 jaar.

De kinderen gaan ‘s middags mee naar de kerk en voordat de preek begint gaan ze naar een zaaltje waar er met hen wordt gewerkt over een bepaald thema. Er wordt met de kinderen gezongen, gebeden en een Bijbelverhaal verteld. Daarna wordt er geknutseld of een spelletje gedaan.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het maar’ (zie voor meer informatie www.vertelhetmaar.nl ). Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk. Bij een bijzonder thema of als ze iets leuks hebben gemaakt, wordt daar iets over verteld in de dienst.

De kinderen krijgen bij de kinderbijbelklas en bij de plusklas het evangelie op hun eigen niveau aangeboden en het doel is dat ze God steeds beter leren kennen en zo mogen groeien in Zijn liefde.