Vanochtend heb ik kennisgemaakt met de burgemeester van Gemeente Midden-Groningen. Hij luistert naar de naam Adriaan Hoogendoorn en heeft een boeiende en uitdagende taak. Samen met andere voorgangers uit de voormalige gemeente Slochteren hadden we hem uitgenodigd om over en weer kennis te maken en gedeelte belangen te bespreken. De burgemeester komt op me over als een positief ingestelde en betrokken bestuurder. We hebben het gehad over onvrede en boosheid, over de rol van de lokale overheid en die van de kerken, maar ook bijvoorbeeld over mooie burgerinitiatieven. Het was een geslaagde en zinvolle uitwisseling.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/22/benoeming-burgemeester-midden-groningen