We zijn er aan gewend dat bepaalde mededelingen van de kerkenraad beginnen met de woorden: ‘Indien er geen gegronde bezwaren ingediend worden, zal…’ Hoewel ik die formulering erg ongelukkig vind, ben ik met de bedoeling er achter juist wèl gelukkig. Het gaat er om dat we in de gemeente samen verantwoordelijk zijn voor elkaar. De gemeente wordt gevraagd om instemming met de voornemens van de kerkenraad en kan er – in een uitzonderlijke situatie – bezwaar tegen aantekenen. In dat laatste geval moet het gaan om een voornemen dat in strijd is met Gods Woord of met de geldende afspraken binnen de kerk.

Daarom pleit ik er voor om voortaan het voornemen van de kerkenraad te noemen, gevolgd door iets in de trant van: ‘We gaan er vanuit dat u hiermee van harte kunt instemmen. Mocht u een goede reden hebben waarom dat niet het geval is, wilt u dat dan de kerkenraad laten weten?’