Zondag 27 juni 2021 is door het Platform Kerk en Aardbeving uitgeroepen tot ‘Groningenzondag’. Gevraagd wordt om te bidden voor Groningen en de Groningers vanwege de gevolgen van de gaswinning.

Oproep tot gebed

Het Platform Kerk en Aardbeving, dat bestaat uit voorgangers en kerkleden uit verschillende kerkelijke denominaties, organiseert jaarlijks een Groningenzondag. Zolang de aardbevingsproblematiek nog zoveel scheuren geeft in de ziel van Groningers wil zij deze problematiek jaarlijks onder de aandacht brengen door een Groningenzondag te organiseren. Daarom vraagt zij gebed voor de situatie van de Groningers. Het is nog steeds zo hard nodig.

De predikanten van de classis Appingedam roepen haar zusterkerken op om hieraan mee te doen. Veel van de gemeenteleden in de classis Appingedam hebben te maken met bevingsschade, versterkingsbeleid en het verlies aan vertrouwen in de overheid vanwege de frustrerende manier waarop instanties omgaan met mensen.  Kerken wordt gevraagd om Groningen op deze dag in gebed mee te nemen tijdens de eredienst. Bid voor allen die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek en allen die zich inzetten voor herstel van vertrouwen.

Op 16 augustus 2012 om 22:31 vond in het Groningse dorp Huizinge een aardbeving plaats met een magnitude van 3,6. Sindsdien is er in de provincie Groningen veel gebeurd. De beving in Huizinge zorgde ervoor dat de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning eindelijk serieus werd genomen. Tegelijk moeten we constateren dat de situatie in Groningen op veel plaatsen nog steeds schrijnend is. Bij veel Groningers is er in de afgelopen jaren onderhuids iets fundamenteels beschadigd. Het vertrouwen in instanties voor een rechtvaardige behandeling is bij velen weg. We hopen dat de aangekondigde parlementaire enquête een start kan maken met het herstellen van vertrouwen.