Woensdagavond 28 april hopen we weer een gemeentevergadering te houden. Online, dat wel. We zien uit naar de tijd dat we weer gewoon als gemeente bij elkaar kunnen komen. Maar voor nu lijkt het ons als kerkenraad goed om een online vergadering te houden.

Vorig jaar is de gemeentevergadering niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Nu willen we dat wel weer doen: om samen te kijken naar de begroting voor het nieuwe jaar en de boekhouder decharge te kunnen verlenen voor het gedane werk, om terug te kijken en vooruit te kijken op hoe we in deze tijd gemeente zijn, om samen te bidden en bijbel te lezen en elkaar (digitaal) te ontmoeten.

Meer informatie volgt nog. Voor nu alvast dit bericht, om de datum te noteren!