Een gemeentelid van ons heeft familie in de Oekraïne. Regelmatig rijden zij naar de grens met goederen. Elke rit kost hun rond de 450 euro aan benzine. Helpen jullie mee om dit te financieren? Dit kan via rekeningnummer NL29 ABNA 0425349403 (Donatie Hulp Oekraïne) t.a.v. Atro Trading. Meer informatie kun je vinden op https://atrotrading.nl.

Binnenkort hopen zij ook een aantal mensen deze kant mee op te nemen. Wie weet of kent mensen met tijdelijke woonruimte in welke vorm dan ook. Meldt je dan aan bij Jiska Kremer via jiska.kremer@gmail.com. Het zou mooi zijn als wij hen hierbij kunnen helpen!