Aan het begin van het afgelopen jaar kregen we vanuit Zuid-Afrika het bericht dat op zondag 3 februari de laatste kerkdienst was van de Living Hope-gemeente in Akasia. Ds. Dirk Maurits Boersma werkte daar als zendeling, en vanuit de kerken in de classis Appingedam waren we verbonden aan deze zendingsgemeente. Om verschillende redenen heeft de kerkenraad van de zendende kerk – Pretoria-Maranata – deze beslissing genomen.

Intussen is er, in samenspraak met ds. Boersma, gezocht naar een nieuw takenpakket, gelinkt aan het mission-werk in het Tshwane-gebied rond Pretoria. Daarover is afgelopen zomer meer helderheid gekomen, waarbij de focus komt te liggen op het ontwikkelen van trainingsmateriaal en het verzorgen van trainingen voor leden van de zendingsgemeenten. Met deze trainingen worden de gemeenteleden toegerust om als Christus’ discipelen in het leven te staan, in woorden en werken. Dat gaat bv. om trainingen rond Bijbellezen, rentmeesterschap, gebed, gaven en talenten, huwelijk, christelijke opvoeding, discipelschap. Hij gaat materiaal ontwikkelen en geschikt materiaal verzamelen. Daarbij is ook afstemming met het Reformational Study Centre, waar ds. Jopie van de Linden en zijn team allerlei theologisch preekmateriaal ontwikkelt, ontsluit en digitaal beschikbaar stelt. Als ‘online zendeling’ wordt ook dat wereldwijde werk van ds. Van der Linden meegefinancierd door onder andere onze gemeente.

Verder blijft ds. Dirk Maurits Boersma ’s zondags beschikbaar om te preken in de verschillende gemeenten in en rond Pretoria, en blijft hij deel uitmaken van team collega-zendelingen voor intervisie, advies en hulp. En uiteraard blijft hij het Evangelie delen, met eenieder die op zijn pad komt of waar een open deur is om Jezus’ liefde te delen.

Gebed
In de afgelopen maanden werkte ds. Boersma voor de gemeente in Johannesburg. Het is de verwachting dat hij bovenstaande, nieuwe taken begin van dit jaar kan oppakken. Laten we bidden dat hij de gezondheid en kracht krijgt om veel meer mensen toe te rusten om het goede nieuws in hun eigen buurt te delen.