Wat betekent het om samen kerk te zijn? Wat geeft God ons in de kerk en wat vraagt Hij daarin van ons? En hoe gaan we dat in de praktijk brengen? Hoe kunnen we nuchter en enthousiast zijn over de kerk? Die vragen leefden al langer en zijn er door de corona-crisis niet minder op geworden. Daarom heeft de kerkenraad besloten het jaarthema van afgelopen jaar ‘een gezonde gemeente’ opnieuw te gebruiken. Ik zou graag zeggen dat we het wegens succes hebben verlengd. Maar dat is ietwat optimistisch, want het is door diverse redenen afgelopen jaar niet zo uit de verf gekomen als we hadden gehoopt. De gemeentevergadering over het jaarthema kon bijvoorbeeld niet doorgaan vanwege de uitbraak van het welbekende virus. Tegelijk is daarmee voldoende aanleiding om opnieuw met hetzelfde jaarthema bezig te gaan. Hoe kunnen we een gezonde gemeente zijn in tijden van corona? Hoe kunnen we er aan werken elkaar niet uit het oog en hart te verliezen, en op elkaar en op Gods koninkrijk betrokken te zijn?

Gezien de ontwikkelingen rond het corona-virus heeft de kerkenraad besloten om voorlopig geen dubbele diensten te houden. Wel willen we alle leden van de gemeente graag de gelegenheid geven om te laten weten hoe u het kerkelijk leven in tijden van corona beleeft, wat dit voor jou persoonlijk betekent en hoe we met elkaar als gemeente het komende seizoen kunnen vormgeven. Laat van je horen via de mail en/of op de brainstormavond van komende 23 september. Dit alles onder het motto: ‘Denk mee, doe mee!’