Dankdag

We houden ieder jaar op de eerste woensdag van november een dankdag. We staan stil bij al Gods zegeningen en in het bijzonder bij de hele concrete en tastbare gaven van eten en drinken, een dak boven ons hoofd en geld op onze rekening. s’ Avonds houden we daarvoor een eredienst. Voor de kleintjes wordt dat wat te laat, maar zij kunnen wel zingen met meester Richard: ‘Dank U wel…!’ https://www.youtube.com/watch?v=qvc-6NE4Kc4

Bidstond

Op vrijdag 15 november komen de afgevaardigden naar de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) bijeen in een kerkdienst om Gods zegen te vragen over het werk dat hun wacht. De bidstond vindt plaats in de Ontmoetingskerk in Goes en start om 19.30 uur. In deze dienst zal oud-synodevoorzitter ds. M.H. Oosterhuis voorgaan.

Iedereen is welkom om de dienst in Goes mee te maken. De bidstond is op 15 november vanaf 19.00 uur ook live te volgen via https://beleefmee.nl/ De dag na de bidstond, zaterdag 16 november, vindt de constituerende vergadering plaats, waarop het moderamen verkozen zal worden. Daarna krijgen de afgevaardigden een aantal weken de tijd om zich voor te bereiden op de vergaderingen, die vanaf januari zullen plaatsvinden.

Deze synode krijgt een bijzonder karakter, niet alleen vanwege de onderwerpen die op de agenda staan, maar ook in organisatorisch opzicht. Over een aantal thema’s en zaken zal namelijk gezamenlijk vergaderd en besloten worden met de afgevaardigden naar de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.