Gezien de aangescherpte maatregelen van de overheid heeft de kerkenraad besloten verdergaande maatregelen te treffen. We zullen voorlopig alle activiteiten in de kerk schrappen of uitstellen. Daarnaast gaan we de komende tijd terug naar één kerkdienst per zondag, waarbij dan niemand aanwezig zal zijn. Op deze manier hebben we toch de mogelijkheid om concrete gebedspunten een plek te geven in de dienst en om samen te luisteren naar een gedeelte uit Gods Woord. Het is niet haalbaar dat iedereen de opnames op dezelfde moment bekijkt, maar als we het spreiden over de dag moet het lukken.  Tenslotte zullen ook de bezoeken worden beperkt tot een minimum.  Als iemand in de gemeente behoefte heeft aan een gesprek of praktische hulp bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen, vragen we u dit aan te geven bij uw wijkhulp, diaken, ouderling of predikant. Daarnaast roepen we iedereen op om naar elkaar om te zien en te bidden in vertrouwen op de HEER onze God.

Met hartelijke groet namens de kerkenraad

Sjoerd Heij