De kerkenraad volgt de dringende adviezen van de overheid in verband met het Coronavirus op. Dit betekent dat in ieder geval tot 31 maart geen bijeenkomsten met meer dan 100 mensen zullen worden gehouden, geen handen worden geschud en we overgaan op deurcollectes.  Meer informatie hierover is te lezen via: https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/

De kerkenraad is van plan de erediensten in aangepaste vorm door te laten gaan. De helft van de gemeenteleden is welkom is de morgendienst en de andere helft in de middagdienst. De komende zondagen wordt het omgedraaid. Hierdoor zullen er niet meer dan 100 mensen bij elkaar komen.

Het verzoek is om aan onderstaande rooster zo veel mogelijk te houden.

Zondag 15 maart Zondag 22 maart Zondag 29 maart
Morgendienst wijk A en B Morgendienst wijk B en C Morgendienst wijk C en D
Middagdienst wijk C en D Middagdienst wijk D en A Middagdienst wijk A en B

 

De gemeentevergadering op 25 maart gaat vooralsnog gewoon door.

Bent u verkouden, moet u hoesten en heeft u koorts blijf dan thuis. Valt u in een risicogroep wat betreft uw gezondheid blijf dan ook thuis. Verder heeft iedereen natuurlijk de mogelijkheid de keus te maken om de dienst via internet te volgen.

Op deze manier wil de kerkenraad de verantwoordelijkheid nemen voor de volksgezondheid en creatief omgaan met de mogelijkheden die er zijn om de erediensten en het gewone leven zoveel mogelijk door te laten gaan.

Namens de kerkenraad met vriendelijk groet,

Annet Beeftink

Scriba Harkstede-Meerstad