Cantorij

Iedereen kan zingen! In de kerkdiensten eren we God met psalmen, gezangen en andere liederen.

De cantorij wil daar ondersteuning in bieden. Bijv. bij het aanleren van onbekende liederen uit het Kerkboek of Liedboek, bij het zingen van Opwekkingsliederen of door een tweede stem bij een lied te zingen. Wanneer het nodig is, wordt er een ad hoc koor gevormd en via de website en de beamer opgeroepen om mee te doen.

Van harte welkom om mee te zingen!