Bijbelstudieverenigingen

Vrouwenvereniging “Rondom het Woord
Is een bijbel studiegroep van alleen vrouwen. Een gemotiveerde groep die rond de open Bijbel samen in gesprek zijn.
Eén keer in de 14 dagen komen zij op maandagavond om 19.30 uur bij elkaar in een zaal van het kerkgebouw. Wil je meedoen dan ben je van harte uitgenodigd om een keertje langs te komen.

Mannenvereniging “Schrift en Belijdenis
Mannenvereniging “Schrift en Belijdenis” vergadert één keer in de twee weken op maandagavond in een zaal van de kerk.
Ze beginnen om 19.45 uur en eindigen rond 22.00 uur. De ene keer wordt een Bijbelstudie behandeld en de andere keer een onderwerp over de belijdenis van de kerk.

Gemengde Bijbelstudiegroep zondag
De gemengde Bijbelstudiegroep op zondag komt 1 x in de twee weken op zondagavond bij elkaar om elkaar te ontmoeten, voor een Bijbelstudie en met elkaar zingen en te bidden. Dit is altijd bij één van de mensen thuis. Zij vinden het leuk om een stukje gemeente zijn ook op zo’n manier met elkaar te delen. Daarnaast zijn ze nieuwsgierig naar wat God in de Bijbel tot hen zegt.
In het begin van elk seizoen wordt bekeken welk onderwerp behandeld wordt. Aan het einde van het seizoen wordt het jaar afgesloten met een etentje of een barbecue. Wil je ook een x komen kijken ? Dat kan. Van harte welkom!

Gemengde Bijbelstudiegroepen maandag A, B en C
In de maanden september t/m april komen de Bijbelstudiegroepen 1 x per 2 weken bijeen op de maandagavond om samen een Bijbelboek of een Bijbels onderwerp te bespreken. De bijeenkomsten worden bij de leden thuis gehouden, waarbij de leiding van de avond in handen is van het gastadres voor deze avond. De kringen behandelen hetzelfde onderwerp.
Nieuwe leden zijn altijd welkom en worden verdeeld over de kringen. Als het ledental zo groot wordt dat het niet meer in een huiskamer past wordt er gesplitst en een nieuwe kring gevormd. Aan het eind van ieder seizoen worden alle namen verzameld en willekeurig over de kringen verdeeld zodat er bij de start van het nieuwe seizoen in september steeds een (gedeeltelijk) nieuwe samenstelling is. Aarzel niet om contact op te nemen en eens een avond mee te doen.

Gemengde vereniging “Perspectief” vanaf 18 jaar
Vergaderen om de 14 dagen op zondagavond om 20:00 uur. De vergaderingen vinden plaats bij de leden thuis.