Bijbelstudieverenigingen

“Vrouwenvereniging “Rondom het Woord”
Wij zijn een bijbel studiegroep van alleen vrouwen. Een gemotiveerde groep die rond de open Bijbel samen in gesprek zijn.
Elke 14 dagen op maandagavond om half acht komen wij bij elkaar in een zaal van ons kerkgebouw. Wil je meedoen dan nodigen wij jou van harte uit om eens te komen.

“Mannenvereniging “Schrift en Belijdenis”
Mannenvereniging “Schrift en Belijdenis” vergadert één keer in de twee weken op maandagavond in een zaal van de kerk.
We beginnen om 19.45 uur en de vergadering wordt rond 22.00 beëindigd. We behandelen afwisselend een Bijbelstudie en een onderwerp over de belijdenis van de kerk.

“Gemengde Bijbelstudiegroep zondag”
De gemengde Bijbelstudiegroep op zondag komt 1 x in de twee weken op zondagavond bij elkaar om elkaar te ontmoeten, voor een Bijbelstudie en met elkaar zingen en te bidden. Dit is altijd bij één van de mensen thuis. We vinden het leuk om een stukje gemeente zijn ook op zo’n manier met elkaar te delen. Daarnaast zijn we nieuwsgierig naar wat God in de Bijbel tot ons zegt.
In het begin van elk seizoen bekijken we welk onderwerp we gaan behandelen. Aan het einde van het seizoen sluiten we het jaar af met een etentje of een barbecue.
Wil je ook een x komen kijken ? Dat kan! Van harte welkom!

“Gemengde Bijbelstudiegroepen maandag A, B en C”
In de maanden september t/m april komen de Bijbelstudiegroepen 1 x per 2 weken bijeen op de maandagavond om samen een Bijbelboek of een Bijbels onderwerp te bespreken.
De bijeenkomsten worden bij toerbeurt bij de leden aan huis gehouden, waarbij de leiding van de avond in handen is van het gastadres voor deze avond. De kringen behandelen hetzelfde onderwerp.
Nieuwe leden zijn altijd welkom en worden evenredig verdeeld over de kringen. Als het ledental zo groot wordt dat het niet meer in een huiskamer past wordt er gesplitst en een nieuwe kring gevormd. Aan het eind van ieder seizoen worden alle namen verzameld en willekeurig over de kringen verdeeld zodat er bij de start van het nieuwe seizoen in september steeds een (gedeeltelijk) nieuwe samenstelling is. Schroom niet om contact op te nemen en eens een avond mee te doen.

“Gemengde vereniging “Perspectief” vanaf 18 jaar”
Vergaderen om de 14 dagen op zondagavond, aanvang 20:00 uur. De vergaderingen vinden plaats bij de leden thuis.