Hoe kun je als kerk Gods liefde delen, in woord en daad? Van betekenis zijn voor de mensen om je heen? Op
woensdag 13 maart is het Biddag: jaarlijks vraagt Verre Naasten om een wereldwijde blik op Biddag. We
bidden én delen met onze verre naasten.

Dit jaar staat daarbij het mission-werk in China, uitgevoerd door onze partner in Taiwan, centraal. In China
neemt vervolging en zelfs marteling van christenen de laatste jaren weer toe. Ondanks het gevaar blijven
mensen op zoek naar Gods woord. Samen vormen zij levendige gemeentes in geheime ‘huiskerken’.

Onze vrijheid delen
Wat een verschil met de vrijheid in Nederland waar we in alle openheid de bijbel mogen lezen!
Godsdienstvrijheid is rijkdom. In vrijheid kunnen wij medechristenen in China steunen en ons geloof met hen
delen. Dat kan via onze Taiwanese partnerorganisatie, die gedreven is door Christus’ liefde voor dit gesloten
land. Deze partner steunt christenen in China op de volgende manieren:
• kerkleiders uit China krijgen cursussen in Taiwan;
• een evangelist reist geregeld naar China om kerkleden in het geheim toe te rusten;
• via internet verspreiden zij bijbelstudies. Waar fysiek contact gevaarlijk en soms onmogelijk is, bereiken zij
zo toch duizenden mensen met het evangelie.

Doe, deel, bid en heb lief!
Wereldwijd. Onze partnerkerken verlangen er intens naar om dienstbaar te zijn. Helpt u mee, door voor dit
werk te bidden én door een bijdrage te geven? Uw Biddag-giften zijn hartelijk welkom tijdens de collecte of via
rekeningnummer NL 31 INGB 0000 363 600 t.n.v. Verre Naasten te Zwolle o.v.v. Biddag 2019.
Van harte aanbevolen!