Van verschillende partners uit Zuid-Afrika krijgen we verontrustende berichten binnen over een flink opleving van de coronapandemie in hun land. De Zuid-Afrikaanse variant van het virus lijkt – net als de Engelse variant die we in Nederland kennen – een stuk besmettelijker. Vanwege deze tweede golf zijn eind december de maatregelen in Zuid-Afrika weer flink verscherpt. Desondanks nemen de officiële besmettingscijfers snel toe. En dat terwijl het testen op corona maar mondjesmaat mogelijk is. Intussen raken ziekenhuizen overvol, en zijn er tenten neergezet om patiënten buiten te kunnen behandelen. Ook stijgt het aantal sterfgevallen, waarbij de officiële cijfers maar een beperkt beeld geven. Haast iedereen kent wel iemand in de nabije omgeving die door corona overleden is. En waar we in Nederland hoop hebben op een spoedige vaccinatie van kwetsbare groepen, is daar in Zuid-Afrika nog maar weinig zicht op.

Als bestuur en voorlichtingscommissie van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten willen we jullie, als lidkerken en hun gemeenteleden in Noord-Nederland, vragen om mee te bidden voor Zuid-Afrika: voor de regering, voor onze partnerkerken en -organisaties en alle mensen die nu zo getroffen worden.’

Hieronder een aantal concrete gebedspunten, aangedragen door onze partners:

  1. Bid dat voor positieve effecten van de beperkende maatregelen om de verdere verspreiding van de besmettelijke Zuid-Afrikaanse virusvariant in te dammen. Bid voor uithoudingsvermogen van iedereen om zich zo goed als mogelijk houden aan de maatregelen, ook nu de scholen twee weken extra dicht zijn;
  2. Bid voor de zendingsgemeenten, nu ze sinds eind december opnieuw niet meer samen mogen komen. Bid dat de zendelingen en gemeenteleden zich onderling betrokken mogen blijven voelen. Dank mee voor de mogelijkheden die WhatsApp biedt om in contact te blijven. Bid voor passie en moed om het Evangelie te delen;
  3. Bid voor alle families die een coronadode te betreuren hebben. Bid om troost in verdrietige tijden;
  4. Bid voor kwetsbare groepen in de Zuid-Afrikaanse samenleving, zoals de hiv/aidspatiënten die voorheen thuiszorg ontvingen. Bid voor familieleden die deze zorg nu overnemen en de spanning die dat geeft. Bid ook voor alle hulpverleners en ziekenhuispersoneel, nu het aantal besmettingen en zieken almaar toeneemt;
  5. Bid voor de Zuid-Afrikaanse regering, en specifiek voor president Cyril Ramaphosa, om verstandige besluiten te nemen rond deze coronacrisis. Bid voor herstel van het land, speciaal als het gaat om economische activiteiten;
  6. Bid voor internationale solidariteit, vanuit de westerse landen met landen in Afrika en Azië. Bid mee dat de corona-vaccins ook beschikbaar komen voor Zuid-Afrika.

We hebben ervoor gekozen om de volle breedte van het mission-werk in de gebedspunten te benoemen. Daardoor is het een flinke lijst geworden. Ons verzoek is één of meer van deze punten mee te nemen in jullie gebed. We hebben dit gebedsverzoek ook op onze website geplaatst: https://verrenaasten.nl/gebedsverzoek-zuid-afrika-corona, waar ook extra, aanvullende informatie te vinden is n.a.v. deze gebedspunten.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit gebedsverzoek, neem dan gerust contact met ons op. Tenslotte, de update die we van aidsorganisatie Khothatsong kregen, startte met Psalm 130,7. En met diezelfde hoop willen we dit gebedsverzoek graag afsluiten. Want samen weten én belijden we: Israël, hoop op de HEER! Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.

 

Met Vriendelijke Groeten,

Ruben Horst,
Regionaal Voorlichter Zuid-Afrika Mission
Classis Appingedam