Blog

Pittig preken

‘Pittig preken is smakelijk preken, niet flauw of smakeloos. Pittig preken is krachtig preken, niet slap of slaapverwekkend. Pittig preken is moeilijk, je doet het niet eventjes. Het is pittig. Pittig preken is vol zaad, het zit vol pitten die vrucht en leven geven.’   Dit en meer valt te lezen op een site die […]

Lees meer...

Moslims??

Dinsdag 23 januari is er weer een mooie activiteit in de kerk: een open catechese avond over het onderwerp: ‘Moslims, wat doen we er mee?’ Als spreker hebben we uitgenodigd dominee Marten de Vries. Deze spreker heeft veel persoonlijke contacten met moslims en heeft samen met Gert-Jan Segers een boek geschreven onder de titel: ‘Wat […]

Lees meer...

Zin in een film op vrijdag 12 januari?

Wadjda (10) woont met haar ouders in een buitenwijk van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Ondanks haar conservatieve omgeving is Wadjda een speels kind dat regelmatig grenzen opzoekt. Wanneer het meisje een mooie groene fiets wil hebben, is haar moeder daar op tegen: wat zou de gemeenschap ervan denken? Fietsen is immers niet gepast voor […]

Lees meer...

Sola Caritas

Dit is mijn kerstgedachte voor 2017 en mijn gebed voor 2018: sola caritas. Uit de geschiedenis van de kerk kennen we een paar woorden Latijn die kernachtig aangeven waar het om gaat in het christelijk geloof: sola fide, sola gratia, sola scriptura… Het is alleen door het geloof, alleen door genade en alleen door de […]

Lees meer...

Advent leesrooster: Gegrepen door Gods liefde

Zondag 17 december: Jesaja 9:5-6 In zijn Zoon komt God naar ons toe. De woorden van Jesaja herinneren je aan wie Hij is: onze Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst. Maandag 18 december: Rechters 13: 15-23 Van alle verhalen over Simson is dit een van de allermooiste gedeeltes. God laat via zijn engel […]

Lees meer...

Advent leesrooster: Gegrepen door Gods liefde

Zondag 10 december: Micha 5: 1-4a De schepper van de hemel en aarde heeft iets met het kleine en onaanzienlijke. Israël was geen groot volk en Betlehem geen imposante stad. Jezus van Nazaret was geen superheld zoals we die kennen uit populaire films, games of stripboeken. En toch…! Maandag 11 december: Matteüs 2: 1-6 Jezus […]

Lees meer...

Het laatste oordeel

Zondagmiddag 3 december preekte ik over de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. We lezen in de Bijbel dat Hij zal komen als rechter van hemel en aarde en zo belijden we het ook in artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Naar aanleiding hiervan kreeg ik vanuit de gemeente een paar doorleefde vragen. In overleg […]

Lees meer...

Advent leesrooster: Gegrepen door Gods liefde

Zondag 3 december: Jesaja 11: 1-5 We staan stil bij de komst van Jezus Christus. Jesaja profeteert over de komst van iemand uit de familie van Isaï die eerlijk recht zal spreken. We geloven dat onze Heer recht zal doen! Maandag 4 december: Jesaja 11: 6-10 Er komt een einde aan het kwaad. Niemand zal […]

Lees meer...

Gevangenenzorg Nederland

Zondag vertelde ik iets over Gevangenenzorg Nederland. Dit is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. De manier van werken wordt gekenmerkt door de kernwaarden: barmhartige gerechtigheid, respect, vrijwilligheid en competentie. Wij geloven in herstel en willen gevangenen en hun familieleden begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit. En er is altijd behoefte aan […]

Lees meer...

Wat willen kinderen hervormen?

Dinsdagmiddag 31 oktober hebben we met de oudste kinderen van basisschool De Ster een film gekeken in de kerk. Het was een spannende film over een verboden brief van Luther en de avonturen van de zoon van een drukker uit Antwerpen. Klik hier voor trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2gYgoDJP0RM Het is al weer 500 jaar geleden dat de Reformatie […]

Lees meer...