Langzaam laten we de teugels weer wat vieren. Wordt het minder stil in de straat. Kunnen we met beleid een en ander opstarten, elkaar op afstand in kleine kring ontmoeten. Het voelt zelfs wat onwennig. Nog steeds is onzeker hoe de tijd zich zal ontwikkelen.

In alles is het goed om tijd te nemen voor bezinning, om het vertrouwen in ons hart te voeden, om met Jezus op te staan. Kom Heilige Geest, verwarm ons hart en vuur ons aan!

23 kinderen maakte Paasstokken

Kriskras door Harkstede brachten we 23 pakketjes voor 23 kinderen en hun ouders, meer dan de helft kinderen van buiten de kerk. Mooi om zo het verhaal van Jezus te delen. Aan de Paasstok in kruisvorm maakten zij allemaal symbolische versieringen passend bij het verhaal, van een groene tak horend bij Palmpasen tot 3 eitjes om zo te vieren dat Jezus is opgestaan! Een mooi filmpje met foto’s van kinderen met hun stokken is te zien op onze Facebook-pagina HARTstee in Harkstede en Meerstad.

Hartelijke groet, Marieke, Alice, Mariska en Aline