Zondag 3 december: Jesaja 11: 1-5

We staan stil bij de komst van Jezus Christus. Jesaja profeteert over de komst van iemand uit de familie van Isaï die eerlijk recht zal spreken. We geloven dat onze Heer recht zal doen!

Maandag 4 december: Jesaja 11: 6-10

Er komt een einde aan het kwaad. Niemand zal nog onheil uithalen. Iedereen zal de HEER kennen en vol zijn van Gods goedheid en zijn grote daden. Daar mag je vol verwachting naar uitkijken en vol verlangen om bidden.

Dinsdag 5 december: Matteüs 10: 29-42

We zingen in de kerk over vrede op aarde. Maar Jezus zegt in vers 34: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen…’!  Waarom dan wèl? Wat zou Hij met deze uitspraak bedoelen?

Woensdag 6 december: Matteüs 12: 22-37

De Here Jezus heeft veel gesproken over het komende oordeel. Op die dag word je vrijgesproken of schuldig bevonden. Op die dag blijkt ook dat elk woord dat je hebt gesproken er toe doet.

Donderdag 7 december: Matteüs 25: 31-46

Niet alleen onze woorden doen er toe – onze daden ook. Een indrukwekkende vertolking van dit Bijbelgedeelte is gemaakt door Keith Green in zijn lied: ‘The Sheep and the Goats’. Een aanrader om eens op je te laten inwerken.

Vrijdag 8 december: Openbaring 21: 1-10

Kan je uitzien naar de komst van de nieuwe hemel en aarde en het nieuwe Jeruzalem? Waarom wel? En zo niet: wat belemmert je? Hoe ga je om met de wederkomst in je gebed?

Zaterdag 9 december: Openbaring 21: 11-27

Kijk naar vers 27: het boek van het leven is het boek van het Lam. En denk dan aan Johannes de Doper die Jezus heeft aangewezen en gezegd: ‘Kijk, daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’