Zondag 17 december: Jesaja 9:5-6

In zijn Zoon komt God naar ons toe. De woorden van Jesaja herinneren je aan wie Hij is: onze Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst.

Maandag 18 december: Rechters 13: 15-23

Van alle verhalen over Simson is dit een van de allermooiste gedeeltes. God laat via zijn engel zien hoe onvoorstelbaar wonderlijk Hij is. De schrik slaat Manoach om het hart. Maar de reactie van zijn vrouw is bevrijdend en heerlijk nuchter. Misschien was zij een Groningse…?

Dinsdag 19 december: 2 Koningen 6: 8-23

Het antwoord van Elisa aan zijn knecht is er één om in te lijsten en om je aan op te trekken als je het niet meer ziet zitten: ‘Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.’ God laat zich niet alleen kennen als een liefdevolle Vader maar ook als een strijder. Hij is de HEER van de hemelse legermachten.

Woensdag 20 december: Deuteronomium 32: 1-9

Sinds mensenheugenis is God er. Vraag het maar aan je vader en moeder, of aan de mensen die voor hen kwamen. Altijd zijn er mensen geweest die je over God kunnen vertellen. Want Hij heeft ons gemaakt en opgezocht. Hij is de Eeuwige. Hij is onze Vader.

Donderdag 21 december: 1 Kronieken 16

Koning David heeft veel liederen gezongen voor God. Hij heeft zich ook op andere manieren ingespannen om Hem te vereren. Want David wist: het terugkerende refrein in het handelen van God is zijn trouw. ‘Loof de HEER, … eeuwig duurt zijn trouw!’

Vrijdag 22 december: 1 Kronieken 22: 6-10

Davids zoon Salomo mag de tempel voor de HEER bouwen. Hij mag de troon van zijn vader overnemen en onder zijn bewind zal er rust en vrede zijn. Als je naar Salomo kijkt zie je al iets doorschemeren van de komende Vredevorst.

Zaterdag 23 december: Ezra 3: 10-13

Het is een emotioneel moment wanneer de fundamenten van de nieuwe tempel worden gelegd. Er wordt gehuild en gelachen. Je voelt en beseft: ‘Groot is uw trouw, o Heer!’

Zondag 24 december: Lucas 1: 68-79

Zacharias looft God omdat Hij verhoort en verlost. De zoon van Zacharias zal een profeet en heraut van de Allerhoogste zijn. Hij zal voor hem de weg bereiden zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van vrede.

Maandag 25 december: Psalm 72

Geprezen zij God de HEER, want Hij alleen doet wonderen! We prijzen Hem voor de geboorte van onze Vredevorst Jezus Christus. Alle koningen en bewoners van de aarde zullen voor Hem hun knieën buigen. Hij zorgt voor echte vrede.