Zondag 10 december: Micha 5: 1-4a

De schepper van de hemel en aarde heeft iets met het kleine en onaanzienlijke. Israël was geen groot volk en Betlehem geen imposante stad. Jezus van Nazaret was geen superheld zoals we die kennen uit populaire films, games of stripboeken. En toch…!

Maandag 11 december: Matteüs 2: 1-6

Jezus is de vervulling van Gods beloften. Dat zie je onder meer in hoe God er voor gezorgd heeft dat Hij in Betlehem geboren werd, terwijl Jozef en Maria daar niet woonden.

Dinsdag 12 december: Psalm 2

Herodes schrok toen hij hoorde dat de koning van de Joden geboren was. Hij kende de belofte van de Messias, maar wilde zijn gezag niet erkennen.

Woensdag 13 december: Genesis 3: 14-19

Gods tegenstander schrok enorm toen Jezus werd geboren. Hij probeerde uit alle macht de Messias uit de weg te ruimen. Want hij wist dat dit kind hem de kop zou kosten en dat Hij de vloek die op de aarde en de mensheid lag zou wegdragen…

Donderdag 14 december: Jesaja 61

Onze ongehoorzaamheid maakt meer kapot dan ons lief is. Gelukkig laat de HEER het er niet bij zitten. Hij komt met straf èn vrijspraak. Zijn gerechtigheid wint het van onze ongerechtigheid. Sterker nog: Hij wint ons voor zijn gerechtigheid.

Vrijdag 15 december: Lucas 4: 14-30

De Here Jezus heeft in de synagoge van Nazaret de woorden van Jesaja 61 op Hemzelf betrokken. Dit wordt Hem niet in dank afgenomen. Wat verbeeldt hij zich? Denkt hij soms dat hij de vervulling van Gods beloften is?!

Zaterdag 16 december: Lucas 24: 17-35

In deze schitterende geschiedenis ontmoeten we de Opgestane Jezus. Hij legt ons de Bijbel uit en zorgt dat wij Hem herkennen wanneer Hij het brood breekt en de dankzegging uitspreekt. Hij wil ook met u en jou eten en drinken in het Koninkrijk van zijn Vader.